Opláštenie drevených okien

RENOLINE

RenoLine je systém určený na je systém určený na renováciu existujúcich drevených okien z vonkajšej strany. Konštrukčné bázou je drevené okno zo systému IV 68, na ktoré sa vo finálnej fáze montuje Al profil. Zasklenie je prevedené v drevenom falci, odpadá tak použitie špeciálnych fréz. Vďaka hliníkovým odkvapniciam sa značne zlepšuje odolnosť na atmosferické vplyvy a možnosť zmeny farebnosti okien.

HRANATÉ TVARY A KLASICKÉ VZORY

Systém má hranaté tvary hliníkových profilov. Systémové profily môžu byť dodávané aj ako rámy zvárané alebo lisované. Systém Retro Line je nezalícovaný.

TYPY KONŠTRUKCIÍ

 • okno otváravosklopné
 • okno fixné
 • okno výklopno-posuvné (PSK)
 • okno oblúkové
 • pevný stĺpik
 • vodorovné priečky
 • pohyblivý stĺpik
 • konštrukčné priečky
 • balkónové dvere
 • posuvné dvere HS
 • skladané (harmonikové) dvere
 • dvere dnu otvárané
 • dvere von otrvárané

 PARAMETRE SYSTÉMU

 • Rohové spojenie zvárané
 • Rohové spojenie lisované
 • Stavebná hĺbka dreveného profilu 68-92 mm
 • Hrúbka zasklenia 24-64 mm
 • Možnosť ohybu profilu rámu i krídla

Pozrite si výber okien s oplšátením.